Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Braintrust Hjem
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Braintrust Base har Danmarks bredeste udvalg af studieopgaver.

Nu indsamler vi mindst én opgave fra alle 400 fag.

Så kan du altid finde opgaver, som er relevante for dig.

Upload din opgave i dag.

Seneste aktivitet

Louise Streiffe... har opdateret sit Akademiske CV. Titel: Cand.scient. i Fysioterapi (2016). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: Sundhedsfremme og arbejdsmiljø
User Update
Louise Streiffe... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Cand.scient. i Fysioterapi (2016). Universitet: Syddansk Universitet (SDU). Faglighed: Sundhedsfremme og arbejdsmiljø
User Register
Katrine Moesgaa... har oprettet et Akademiske CV. Titel: Cand. Mag. Comm. (2014). Universitet: Aalborg Universitet København (AAU-CPH). Faglighed: Kommunikation
User Register
Jacob Holthe Hansen har oprettet et Akademiske CV. Titel: (2012). Universitet: Professionshøjskolen UCC. Faglighed: Folkeskolelærer
User Register
Zara Wali har oprettet et Akademiske CV. Titel: Cand.comm i Performance design (2017). Universitet: Roskilde Universitet (RUC). Faglighed: Kandidat i Performance design og Kommunikation
User Register
Ane Hallan Kløvrud har opdateret sit Akademiske CV. Titel: BSc Public Administration and Leadership (2016). Universitet: Universitetet i Oslo (NO). Faglighed: Management science
User Update

TwitterLinkedInInviteNewsletter

En komparativ analyse af receptionen af den sociale robot Paro i Japan og Danmark
Cand.mag i Tværkulturelle Studier
Københavns Universitet (KU)

The main aim of this thesis is to discusses whether there is a difference in the reception of the social
robot Paro in Japan versus Denmark, and whether the discourses that surround robotics differ. Also,
the question of whether an emotional relation to a robot can be authentic will also be considered by

BA Kommunikation og IT
Københavns Universitet (KU)
Women and Domestic Space in New England Gothic LIterature
MA i Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

Gothic narratives tend to privilege one particular subject above all others: women’s entrapment in domestic architectural spaces.

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This paper aims to critically examine the Carter administrations’ handling of the Iranian Revolution in 1979 and the 444-day hostage crisis that lasted from November 4, 1979 until January 20, 1981, and discuss how these events have impacted Jimmy Carter’s image as president.

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This paper aims to illustrate the central importance of the monstrous in grotesque literature through a theoretical discussion of the relationship between the grotesque and the monstrous followed by a close reading of Katherine Dunn’s novel Geek Love (1989), Chuck Palahniuk’s novel Invisible Monsters (1999) and Angela Carter’s short story “The

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

Flannery O’Connor has stated that “it is always assumed that this violence [in modern fiction] is a bad thing and meant to be an end in itself. With the serious writer, violence is never an end in itself”.

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This Bachelor's thesis makes a case for the view that it is the grotesque mode of expression which ultimately sets Mervyn Peake's Gormenghast Trilogy apart from typical works of fantasy and romance, as Peake juxtaposes the horrific and the ridiculous in order to depict existential struggles in a world where old value systems no longer

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This paper makes a case for the view that gender constructions in Native American fiction are directly related to issues of identity and sovereignty.

Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

This essay discusses the use of sound effects, aural perspective, music as narrative cueing and the blend of diegetic and non-diegetic sounds in Sergio Leone's Italian Western Once Upon a Time in the West. 

Datalogi
Københavns Universitet (KU)

Grammatic.al is a series of extensions for existing software solutions, that enhance these programs with Danish spell and grammarchecking. Grammatic.al is a cloudbased service, that centrally performs linguistic analysis of text pieces, visualized locally within the user’s existing software.

a system for converting plain-text documents into valid LaTeX
Datalogi
Københavns Universitet (KU)

LaTeX is a document preparation system that enables fine-grained
typographical control, but imposes some inconveniences to a certain extent due
to its complex syntax and semantics. We present PlasTiX: a system that has
the same core features as LaTeX, that is easier to learn, read and write.

Et studie i nyhedsformidling under samarbejdspolitikken
Historie
Københavns Universitet (KU)

I 1940 ejede cirka 75 procent af de danske husstande et radioapparat, og trods mediets relativt

unge alder havde dets indtog allerede skabt nye rammer og ritualer i de danske hjem. Lyden af

Rådhusets klokkers kimen klokken 12 og Pressens Radioavis (herefter Radioavisen) klokken

- Et kvalitativt studie om unges oplevelser og opfattelser af Facebook’s påvirkning af mental...
Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet (KU)

Introduction: 95 % of young Danes aged 16 - 24 use a social networking site such as Facebook. Facebook has become an integrated part of many adolescents’ everyday lives and it has changed the ways of interaction and socialization.

Anonymous en social bevægelse?
Master i Sociologi
Københavns Universitet (KU)

                                                                    Abstract

En framinganalyse af dr.dks dækning af Islamisk Stat op til folketingsbeslutningen om at sende...
Cand.mag. i Film- & Medievidenskab
Københavns Universitet (KU)
Et kvantitativt eksperimentelt studie af rytmisk auditiv stimulation til facilitering af...
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)

Abstract (på engelsk, resten af opgaven er på dansk)

This paper examines the relationship between rhythmic auditory stimulation and the facilitation of gait kinematics in early stage Parkinson’s disease.

Andreas Aabo (2014)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

The cooling of “reefer” containers emits millions of tons of CO2 every day. By making a moist TiO2 coating, we are able to reduce the escaped heat-energy with about 50% in theory. The coating is inexpensive to produce, easy to apply and self-cleaning due to its chemical structure.

Vejen frem
Andreas Aabo (2012)
Socioteknik
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Nutidens vej består af mange forskellige elementer; både fortove, kantsten, vejstriber og mange flere. De fleste af disse tages for givet. Men hvorfor er vejen egentlig indrettet som den er, og hvilke teknologiske og sociale faktorer har egentlig ført til dette?

Andreas Aabo (2014)
Supply Chain Management
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

The automotive industry is an oligopoly known for having huge economies of scale and therefore having high barriers to entry. This poster will tell the story of how Tesla Moters have entered the market for electric cars and how they have won their competitive advantages by developing a clear strategy and a strong supply chain.

En Agential Realistisk inspireret analyse af problemrepræsentationer af køn i mediedebatter om den...
Psykologi
Københavns Universitet (KU)

Ordet 'taberdrenge' er at finde i ikke så få avisoverskrifter inden for de seneste år. Ofte følges dette af udtalelser om, at drengene lider under, at folkeskole og institutioner er '(over)feminiserede'. Med afsæt specialet "Taberdrenge og feminiseret skole?

Sider

Navn Universitet
Louise Streiffert Buhl Borg Syddansk Universitet (SDU)
Lone Riis Københavns Universitet (KU)
Katrine Moesgaard Rasmussen Aalborg Universitet København (AAU-CPH)
Laura de Vos Aarhus Universitet (AU)
Jacob Holthe Hansen Professionshøjskolen UCC
Niklas Hedegaard Københavns Universitet (KU)
Zara Wali Roskilde Universitet (RUC)
Daniel Højrup Københavns Universitet (KU)
Sarah Priscila Villa Roskilde Universitet (RUC)
Clara Asmanika Rosendal Ginnerup Aarhus School of Business
Mathilde Nørgaard Larsen Aarhus Universitet (AU)
Sigge Ludvigsen Københavns Universitet (KU)
Sandrina Lohse
Dovilė Sinkevičiūtė Københavns Universitet (KU)
Anna Maria Kneale Syddansk Universitet (SDU)
Michael Brixtofte Petersen Københavns Universitet (KU)
Martin Garval Københavns Universitet (KU)
Henna Nielsen Copenhagen Business School (CBS)
Malthe Boye Bjerregaard Københavns Universitet (KU)
Sofie My van Dijk Madsen Aarhus Universitet (AU)

Sider

Søgning

KarriereStudie

Søgning

KarriereStudie