Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Akademisk CV
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

MINE PUBLIKATIONER

Uddrag af porteføljeopgave
Teologi
Københavns Universitet (KU)
Bidrag til forståelse af hvad Markus har ville fortælle med sin beretning om Jesu tomme grav. Korsfæstet, død, begravet og hvad så? Karakteren 10
Uddrag af porteføljeopgave
Teologi
Københavns Universitet (KU)
Uddrag af porteføljeopgave. Karakteren 10.
Teologi
Københavns Universitet (KU)
Formidling af projektet til ikke-teologer: Kristne har fra begyndelsen hævdet, at Gud har givet sig selv til kende for os. Hvad vil det sige? Og hvad betyder det egentlig, at et menneske i en kristen sammenhæng siger, at de tror på Gud? Disse spørgsmål stiller jeg i opgaven, som grundlæggende er om åbenbaringslære – hvordan Gud giver sig til...
Korsteologi og teodicé hos Jürgen Moltmann
Samtidsteologi (Dogmatik)
Københavns Universitet (KU)
Hvis Gud er god, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden? Overordnet har teologer behandlet spørgsmålet om det ondes problem, teodicé, som betyder retfærdiggørelse af Gud, på to måder: Som et logisk problem, der dermed kræver en intellektuel løsning, som det klassisk stilles af den engelske filosof David Hume (1711-1776): ”Is he willing to...
Kirke- og teologihistorie
Københavns Universitet (KU)
Hvordan bliver vi frelst? Og hvad betyder frelse? En teologihistorisk sammenligning af klassisk romersk-katolsk- og luthersk teologi. Opgaven viser, bl.a. at det ikke giver mening at tale om gerningsretfærdighed hos den væsentlige romersk-katolske teolog Thomas Aquinas – som vi ellers ret ofte hører at katolikker skulle gå ind for – i dag. Mere...

Søgning

KarriereStudie

Nyeste brugere

Nyeste publikationer