Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Dansk

En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og...
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)

Værd at samle på?

En undersøgelse af statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museers brug af udskillelse og kassation i Danmark.

Et studie i nyhedsformidling under samarbejdspolitikken
Historie
Københavns Universitet (KU)

I 1940 ejede cirka 75 procent af de danske husstande et radioapparat, og trods mediets relativt

unge alder havde dets indtog allerede skabt nye rammer og ritualer i de danske hjem. Lyden af

Rådhusets klokkers kimen klokken 12 og Pressens Radioavis (herefter Radioavisen) klokken

En framinganalyse af dr.dks dækning af Islamisk Stat op til folketingsbeslutningen om at sende...
Cand.mag. i Film- & Medievidenskab
Københavns Universitet (KU)
Et kvantitativt eksperimentelt studie af rytmisk auditiv stimulation til facilitering af...
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)

Abstract (på engelsk, resten af opgaven er på dansk)

This paper examines the relationship between rhythmic auditory stimulation and the facilitation of gait kinematics in early stage Parkinson’s disease.

En Agential Realistisk inspireret analyse af problemrepræsentationer af køn i mediedebatter om den...
Psykologi
Københavns Universitet (KU)

Ordet 'taberdrenge' er at finde i ikke så få avisoverskrifter inden for de seneste år. Ofte følges dette af udtalelser om, at drengene lider under, at folkeskole og institutioner er '(over)feminiserede'. Med afsæt specialet "Taberdrenge og feminiseret skole?

I lyset af Finanspagten, globalisering og stigende forsørgerbyrde
Økonomi
Københavns Universitet (KU)

Ved hjælp af et generationsregnskab baseret på data fra DREAM, undersøges udsigten for danskernes fremtidige velfærd.

Den samfundsøkonomiske hensigtsmæssighed af nye og gamle regler
Pheodora Dyhr (2013)
B.Sc. Geografi og geoinformatik
Københavns Universitet (KU)

Dette projekt undersøger ændringerne i den danske lovgivning ang. støtte til solceller, som trådte i kraft d.19.11.2012. Subsidierne fra den tidligere støtteordning, kombineret med stærkt faldne priser på solcellepaneler, resulterede i en eksplosiv vækst i privatejede solceller i 2012.

Jens Anderson (2013)
Musikterapi
Aalborg Universitet (AAU)
En analyse af fordele og ulemper ved den danske ordning for samfundstjeneste med særligt fokus på...
Jura
Aarhus Universitet (AU)

Community Service Order is a relatively new concept in Danish law which was first introduced on an experimental basis by parlamentary resolution in 1982 and made a permanent part of the Danish Penal Code in 1992.

Københavns Universitet (KU)
En specialeafhandling om de danske folketingspolitikeres statusopdateringers indflydelse på den...
Kommunikation
Roskilde Universitet (RUC)

Abstract

cand.polit
Københavns Universitet (KU)

When a company goes bankrupt, it may have multiple consequences for shareholders, creditors, distributers, customers, employees and the management.

En sociologisk analyse af hvad der skyldes at nogle etniske minoritetsunge deltager i gadekulturen.
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Givet det faktum at ingen mennesker bliver født som kriminelle, er det nødvendigt at zoome ind på hvilken rolle andre faktorer end det personlige ansvar spiller.

Et sociologisk studie af karakteren af den danske magtelite
BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Findes der en integreret og samlet magtelite, der træffer afgørende beslutninger i samfundet?  Udøver erhvervseliten direkte og afgørende indflydelse på politiske beslutningsprocesser, der er afgørende for Danmark? Disse spørgsmål har i årtier været genstand for meget faglig, politisk og offentlig debat.

Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse
Roskilde Universitet (RUC)
En analyse af rum og stemning hos Astrid Kruse Jensen, Adam Jeppesen og Lykke Andersen
Fotografi
Københavns Universitet (KU)
- Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen
Samfundsfaglig
Aalborg Universitet (AAU)

En undersøgelse af maskulinitetskonstruktioner i Danmark
Sofia Kjær (2012)
Kultur- og sprogmødestudier
Roskilde Universitet (RUC)

Indeværende projekt undersøger hvorledes sociale konstruktioner af maskulinitet ændres, og hvilken påvirkning dette har på mænd i Danmark. Dette, med udgangspunkt i motivationen af, at mænd er overrepræsenterede på de socialt udsatte statistikker, og fordi flere mænd henvender sig med efterspørgsler om hjælp og rådgivning.

En undersøgelse af oversættelsen af ordspil i de danske og tyske undertekster til Sex and the CIty...
Billedmedieoversættelse
Aarhus Universitet (AU)
- i systemteoretisk perspektiv
Religionsvidenskab
Københavns Universitet (KU)

For første gang har Danmarks regering lovgivet om domstolenes forhold til religiøse symboler.
Med Forslag til lov om ændring af retsplejeloven er det blevet et politisk spørgsmål, om en dommer må
vise sin tro på sin arbejdsplads. Udfra den tyske teoretiker Niklas Luhmanns systemteori vil jeg i

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.