Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Magt

Korsteologi og teodicé hos Jürgen Moltmann
Samtidsteologi (Dogmatik)
Københavns Universitet (KU)

Hvis Gud er god, hvorfor er der så ondskab og lidelse i verden?

Diskussion af socialstyrelsens udbud: ”Projekt isolerede sindslidende i egen bolig”.
Cand.Scient.Soc i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Cand.Scient.Soc i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Anonymous
Cand.Scient.Soc i Sociologi
Københavns Universitet (KU)
Et studie i nyhedsformidling under samarbejdspolitikken
Historie
Københavns Universitet (KU)

I 1940 ejede cirka 75 procent af de danske husstande et radioapparat, og trods mediets relativt

unge alder havde dets indtog allerede skabt nye rammer og ritualer i de danske hjem. Lyden af

Rådhusets klokkers kimen klokken 12 og Pressens Radioavis (herefter Radioavisen) klokken

en sociologiske undersøgelse af almennyttige fondes moralske kompleksitet
cand.scient.soc.
Københavns Universitet (KU)
Anonymous og dens politiske cyberangreb i retfærdighedens navn
BA i Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Vores tid er præget af politiske magtkampe som også foregår omkring internettet - herunder kampe om adgang til information, informationsfrihed og internettets frihed. Der er samfundsdebatter om tendenser som: Whistleblower-skandaler, overvågninger, censurlove og copyright mm. Disse er dybest set også kampe om staters roller i nutidens samfund.

Et sociologisk studie af karakteren af den danske magtelite
BA Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Findes der en integreret og samlet magtelite, der træffer afgørende beslutninger i samfundet?  Udøver erhvervseliten direkte og afgørende indflydelse på politiske beslutningsprocesser, der er afgørende for Danmark? Disse spørgsmål har i årtier været genstand for meget faglig, politisk og offentlig debat.

Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse
Roskilde Universitet (RUC)

Vi er gået fra et traditionelt samfund med knappe ressourcer og forbrugsgoder til et forbrugssamfund, hvor udviklingen går så hurtigt, at man knap kan følge med.

En undersøgelse af børn & unges digitale kommunikation
Kommunikation
Aalborg Universitet København (AAU-CPH)

Projektets genstandsfelt er kommunikation og individ, med fokus på en særlig kommunikativ adfærd kaldt 'memes' . Memes er lig det at mime hinandens opførsel og kommunikation på digitale medieplatforme som YouTube og Facebook.

- Når coachen også er leder
Kommunikation
Aalborg Universitet (AAU)

Sundhedsundervisning i folkeskolen
Københavns Universitet (KU)

Analyse af folkeskolens fag sundheds- og familiekundskaber ud fra Piaget og Vygotsky med interventionsforeslag ud fra disse. 

De to tilgange sammenstilles og der fremhæves fordele og ulemper ved begge. Opgaven afsluttes med en diskursanalyse af fagbeskrivelsen

Otherness and Rulership in Winnie-the-Pooh
BA i Engelsk
Syddansk Universitet (SDU)

Bachelorprojektet undersøger og identificerer imperialistiske og koloniale motiver i Alan Alexander Milnes to bøger Winnie-the-Pooh og The House at Pooh Corner og relaterer dem til lignende ideer i samtidig børnelitteratur. Med udgangspunkt i Daphne M.

Set i lys af kooperativ, socialøkonomisk og marxistisk teori
Master i socialt entreprenørskab
Roskilde Universitet (RUC)

I mere end 50 år har Mondragón-kooperativerne i Baskerlandet været en stærk kilde til fascination for alle med interesse i alternative virksomhedsformer, der prøver at kombinere forretning med en socialt ansvarlig profil og navnlig en form for medarbejderstyre og demokrati på arbejdspladsen.

Southeast Asia: Myth or reality
Sydøstasienstudier
Københavns Universitet (KU)

Jeg behandler problemstilling omkring landegrænser i fx Sydøstasien. Hvordan grænserne ikke er naturlige eller logiske, men et produkt af vestlige stormagters politik og magtudøvelse.

A Study of EU-Liberia Relations
Internationale Udviklingsstudier
Roskilde Universitet (RUC)

In this thesis I have investigated the concept of 'political partnership' as a way of describing relations between the European Union and the ACP countries (Africa, Carribean and Pacific countries).

Et Irak-perspektiv
Sam.bas.
Roskilde Universitet (RUC)
En analyse af magtforholdene mellem krisens aktører
Sam.bas.
Roskilde Universitet (RUC)
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)

I årene siden 11. september 2001 har udtryk som ”krigen mod terror”, ”fundamentalisme”, ”ondskabens akse” og ”demokrati og frihed” været med at illustrere en verdenstilstand, der, hvad enten den grundlæggende er magen til eller adskiller sig fra den forhenværende, kan betegnes som ”virtuel”.

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. October 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. October 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. October 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. October 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.