Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Søgeresultater
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

RESULTATER : Michel Foucault

En undersøgelse af børn & unges digitale kommunikation
Kommunikation
Aalborg Universitet København (AAU-CPH)

Projektets genstandsfelt er kommunikation og individ, med fokus på en særlig kommunikativ adfærd kaldt 'memes' . Memes er lig det at mime hinandens opførsel og kommunikation på digitale medieplatforme som YouTube og Facebook.

- Når coachen også er leder
Kommunikation
Aalborg Universitet (AAU)

Narrativ terapi på lazarettet
Psykologi
Københavns Universitet (KU)

This thesis sets out to critically explore and assess the client-centred approach to psychotherapy by narrative therapist Michael White. It portrays the approach as a threefold endeavour: it must be therapeutically efficient through culture criticism under ethically responsible conditions.

Morality and Western attitudes towards entomophagy
Antropologi
Aarhus Universitet (AU)

A comparative study of ideals, possibilities and conditions for education in Danish and American...
Pædagogik/Sociologi
Københavns Universitet (KU)

Denne opgave sammenligner idealer, muligheder og rammer for uddannelse i danske og amerikanske fængsler med det formal at kunne sige noget om, hvordan det danske og det amerikanske fængselssystem ser  den indsatte og hans fremtidsmuligheder.

Et speciale om uddannelses betydning for videnskaben
Cand.mag. i Filosofi
Københavns Universitet (KU)
Et analytisk perspektiv på styring af gymnasieelever
Pædagogik
Sundhedsundervisning i folkeskolen
Københavns Universitet (KU)

Analyse af folkeskolens fag sundheds- og familiekundskaber ud fra Piaget og Vygotsky med interventionsforeslag ud fra disse. 

De to tilgange sammenstilles og der fremhæves fordele og ulemper ved begge. Opgaven afsluttes med en diskursanalyse af fagbeskrivelsen

”As DREAM shows” – a discourse- and power analysis of the economic model DREAM”
Nadia Deis (2011)
Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse
Roskilde Universitet (RUC)

We have in this project made a discourse- and power analysis, to answer our research question: How does DREAM keep its powerful position in the Danish political debate, although experts criticize it?

Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med fibromyalgi som eksempel
Europæisk Etnologi
Københavns Universitet (KU)
A Study of EU-Liberia Relations
Internationale Udviklingsstudier
Roskilde Universitet (RUC)

In this thesis I have investigated the concept of 'political partnership' as a way of describing relations between the European Union and the ACP countries (Africa, Carribean and Pacific countries).

Frihed og sikkerhed i risikosamfundet
Sam.bas.
Roskilde Universitet (RUC)

Søgning

KarriereStudie

Nyheder

26. oktober 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Nyhed] Hackede droner, mega søanemoner, workshops og koncerter er blot en...
26. oktober 2013
Kunsten.nu
26. okt. 2013 [Anmeldelse] Sammlung Falckenberg i Hamborg viser den hidtil største...
25. oktober 2013
When TED Fellow Xavier Vilalta was commissioned to create a multistory shopping mall in Addis Ababa...
25. oktober 2013
Kvinfo
Saudiske kvinder har bebudet, at de lørdag vil protestere mod, at landets kvinder ikke må køre bil...
25. oktober 2013
Dignity
Politiken portrætterer Danmarks nye medlem af FN’s torturkomité, DIGNITY læge Jens Modvig.