Hvad søger du efter?


Her kan du indtaste dine søgeord og finde publikationer og Akademiske CV'er. Søg eksempelvis på et emne, en teoretiker, eller en bestemt faglighed. Hvis du vælger at søge uden indtastning af søgeord, får du en komplet resultatliste med alle publikationer og Akademiske CV'er på Braintrust Base.

Suverænitet
Log på Braintrust med dit login fra Facebook eller LinkedIn for at hente dit profilbillede.

Tag: Suverænitet

Type Titel Tags
Svage stater i Afrika International politik, Suverænitet, Afrika, Udvikling, Statskundskab, Aarhus Universitet
The role of the state in current development discourse Conditionality, Konditionalitet, State, Development, Discourse, Ownership, Partnership, Third World, Political conditionality, Economic conditionality, Aid modalities, Bistandsmodaliteter, Politisk konditionalitet, Økoonomisk konditionalitet, Partnerskab, Ejerskab, Diskurs, Udviklingsstudier, Udvikling, Bistandsdonorer, Internationale bistandsaftaler, Suverænitet, Sovereignty, Industrialisation, Industrialisering, Predatory states, Corruption, Korruption, Project aid, Program aid, Projektbistand, Programbistand, Udviklingsøkonomi, Development economics, Budgetstøtte, Budget support, Development strategies, Udviklingsstrategi, World Bank, European Commission, EU, Verdensbanken, Development cooperation, Udviklingssamarbejde, Paris Declaration, Göran Hyden, Millenium Development Goals, Poverty Reduction Strategies, Good governance, God regeringsførelse, European Community (EC), Accountability, Transparency, Trusteeship, Post-colonialism, Post-kolonialisme, European Union, Cowen and Shenton, Rita Abrahamsen, Cristopher Clapham, Atul Kohl, Ania Loomba, Martin Holland, Martin Knoll, Adam Szirmai, Wolfram Vetter
Aftalemodellen og EU Flexicurity, EU, Arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmarkedspolitik, Danmark, Dansk politik, EU's arbejdsmarkedspolitik, Historisk institutionalisme, Institutionalisme, Path dependency, Multi-level governance, Soft law, Den åbne koordinationsmetode, Open Method of Coordination, Lissabonstrategien, Den danske aftalemodel, Den danske model, Hard law, Arbejdstidsdirektivet, Suverænitet, Nationalstat, John Dunlop, Bob Jessop, Paul Pierson, Theda Skocpol, Offentlig Administration
I en ånd af loyalitet og gensidig solidaritet Sikkerhed (International politik), Suverænitet, EU, European Security Strategy, Ole Wæver, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP), Sikkerhedsliggørelse, Securitization, Hegemoniteori, Flydende betegnere, Antagonisme, Barry Buzan, Speech act theory, Jacques Derrida, Sam.bas.
Sikkerhedsrådet i en hegemonisk verdensorden FN's sikkerhedsråd, FN, Hegemoni, International politik, Suverænitet, Terrorbekæmpelse, Menneskerettigheder, Modent/umodent anarki, Realisme (International politik), Idealisme (International politik), Unipolaritet (International politik), Bipolaritet (International politik), Multipolaritet (International politik), Keynesiansk militarisme, Magtbalance (International politik), Robert Kagan, Sikkerhed (International politik), Multilateralisme, Unilateralisme, Irak-krigen, Irak, NATO, Coalition of the willing, EU, USA, Resolution 1441, International ret, Krigsret, Militær intervention, Sam.bas.

Søgning

Søg profiler

Søg fx. på navn, tags el. universitet